NReality 7.2 has some new features.


xandotoaster 's lv scores | xandotoaster 's ep scores | xandotoaster 's numa scores

Level Scores for xandotoaster:
EpisodeLevelScoreRankNameTimeViews
00246.350-xandotoaster2019-06-22 06:49:550
01104.925-xandotoaster2015-11-07 02:13:470
0273.300-xandotoaster2015-11-07 02:13:470
03115.600-xandotoaster2019-06-22 06:50:050
0499.025-xandotoaster2015-11-07 02:13:470
1083.425-xandotoaster2015-11-07 02:13:500
11160.050-xandotoaster2015-11-07 02:13:500
12129.925-xandotoaster2015-11-07 02:13:500
1385.300-xandotoaster2015-11-07 02:13:500
14138.650-xandotoaster2015-11-07 02:13:500
2090.750-xandotoaster2015-11-07 02:13:520
21141.200-xandotoaster2015-11-07 02:13:520
22171.050-xandotoaster2015-11-07 02:13:530
2369.525-xandotoaster2015-11-07 02:13:530
2423.175-xandotoaster2015-11-07 02:13:530
30108.850-xandotoaster2015-11-07 02:13:540
31115.725-xandotoaster2015-11-07 02:13:540
32134.550-xandotoaster2015-11-07 02:13:540
33190.050-xandotoaster2015-11-07 02:13:540
34109.100-xandotoaster2015-11-07 02:13:540
40215.85012thxandotoaster2019-06-23 04:25:090
41104.750-xandotoaster2015-11-07 02:13:560
4292.750-xandotoaster2015-11-07 02:13:560
43164.600-xandotoaster2015-11-07 02:13:560
44115.250-xandotoaster2015-11-07 02:13:560
50168.050-xandotoaster2015-10-27 02:29:440
51115.225-xandotoaster2015-10-27 02:29:440
5282.925=6thxandotoaster2015-12-09 22:45:252
53104.425-xandotoaster2015-10-27 02:29:440
5486.175-xandotoaster2015-10-27 02:29:440
60173.8000th->*1stxandotoaster2019-06-30 03:37:311
6173.950-xandotoaster2015-11-07 02:14:020
62149.800-xandotoaster2015-11-07 02:14:020
6375.100-xandotoaster2015-11-07 02:14:020
6478.775-xandotoaster2015-11-07 02:14:020
7086.250-xandotoaster2015-11-07 02:14:040
71121.675-xandotoaster2015-11-07 02:14:040
72106.450-xandotoaster2015-11-07 02:14:040
73124.800-xandotoaster2015-11-07 02:14:040
74127.800-xandotoaster2015-11-07 02:14:040
80111.450-xandotoaster2015-11-07 02:14:060
81154.500-xandotoaster2015-11-07 02:14:060
82161.775-xandotoaster2015-11-07 02:14:060
83135.300-xandotoaster2015-11-07 02:14:060
84161.350-xandotoaster2015-11-07 02:14:060
9099.225-xandotoaster2015-11-07 02:14:090
91119.825-xandotoaster2015-11-07 02:14:090
9291.375-xandotoaster2015-11-07 02:14:090
9370.200-xandotoaster2015-11-07 02:14:090
94108.625-xandotoaster2015-11-07 02:14:090
10091.650-xandotoaster2015-11-07 02:14:110
101144.650-xandotoaster2015-11-07 02:14:110
10282.200-xandotoaster2015-11-07 02:14:110
10382.850-xandotoaster2015-11-07 02:14:110
10483.150-xandotoaster2015-11-07 02:14:110
110136.150-xandotoaster2015-11-07 02:14:120
111107.975-xandotoaster2015-11-07 02:14:120
112116.550-xandotoaster2015-11-07 02:14:120
113116.62519th->-xandotoaster2015-11-07 02:14:120
11486.325-xandotoaster2015-11-07 02:14:120
12069.175-xandotoaster2015-11-07 02:14:150
121127.650-xandotoaster2015-11-07 02:14:150
12277.375-xandotoaster2015-11-07 02:14:160
12380.600-xandotoaster2015-11-07 02:14:160
124216.400-xandotoaster2015-11-07 02:14:160
130108.425-xandotoaster2015-11-07 02:14:190
13184.200-xandotoaster2015-11-07 02:14:190
13280.875-xandotoaster2015-11-07 02:14:190
13397.175-xandotoaster2015-11-07 02:14:190
13488.475-xandotoaster2015-11-07 02:14:190
14096.900-xandotoaster2015-11-07 02:14:210
141107.650-xandotoaster2015-11-07 02:14:210
14286.700-xandotoaster2015-11-07 02:14:210
143100.200-xandotoaster2015-11-07 02:14:210
14486.250-xandotoaster2015-11-07 02:14:210
15078.800-xandotoaster2015-11-07 02:14:230
15191.400-xandotoaster2015-11-07 02:14:230
152112.875-xandotoaster2015-11-07 02:14:230
15379.000-xandotoaster2015-11-07 02:14:230
15482.775-xandotoaster2015-11-07 02:14:230
16077.675-xandotoaster2015-11-07 02:14:310
16185.025-xandotoaster2015-11-07 02:14:310
16289.025-xandotoaster2015-11-07 02:14:310
163168.075-xandotoaster2015-11-07 02:14:310
164116.625-xandotoaster2015-11-07 02:14:310
17097.175-xandotoaster2015-11-07 02:14:340
171109.175-xandotoaster2015-11-07 02:14:340
17291.400-xandotoaster2015-11-07 02:14:340
17379.175-xandotoaster2015-11-07 02:14:340
17497.400-xandotoaster2015-11-07 02:14:340
180105.775-xandotoaster2015-11-07 02:14:380
18182.800-xandotoaster2015-11-07 02:14:380
18276.725-xandotoaster2015-11-07 02:14:380
183107.150-xandotoaster2015-11-07 02:14:380
18483.500-xandotoaster2015-11-07 02:14:380
190132.025-xandotoaster2015-11-07 02:14:390
19164.425-xandotoaster2015-11-07 02:14:390
19280.875-xandotoaster2015-11-07 02:14:390
193109.800-xandotoaster2015-11-07 02:14:390
194107.025-xandotoaster2015-11-07 02:14:390
20087.600-xandotoaster2015-11-07 02:14:410
20185.175-xandotoaster2015-11-07 02:14:410
202101.325-xandotoaster2015-11-07 02:14:410
20369.200-xandotoaster2015-11-07 02:14:410
20478.600-xandotoaster2015-11-07 02:14:410
21095.150-xandotoaster2015-11-07 02:14:430
21192.075-xandotoaster2015-11-07 02:14:430
21276.825-xandotoaster2015-11-07 02:14:430
21375.525-xandotoaster2015-11-07 02:14:430
21489.650-xandotoaster2015-11-07 02:14:430
22084.525-xandotoaster2015-11-07 02:14:450
22187.700-xandotoaster2015-11-07 02:14:450
22265.825-xandotoaster2015-11-07 02:14:450
22380.525-xandotoaster2015-11-07 02:14:450
224109.925-xandotoaster2015-11-07 02:14:450
23078.225-xandotoaster2015-11-07 02:14:460
23169.575-xandotoaster2015-11-07 02:14:460
23269.250-xandotoaster2015-11-07 02:14:460
233145.475-xandotoaster2015-11-07 02:14:460
23483.175-xandotoaster2015-11-07 02:14:460
240106.700-xandotoaster2015-11-07 02:14:480
24193.225-xandotoaster2015-11-07 02:14:480
24280.775-xandotoaster2015-11-07 02:14:480
243129.125-xandotoaster2015-11-07 02:14:480
24459.325-xandotoaster2015-11-07 02:14:480
25075.725-xandotoaster2015-11-07 02:14:500
25188.175-xandotoaster2015-11-07 02:14:500
25277.300-xandotoaster2015-11-07 02:14:500
253100.550-xandotoaster2015-11-07 02:14:500
25468.425-xandotoaster2015-11-07 02:14:500
260110.725-xandotoaster2015-11-07 02:14:520
26178.525-xandotoaster2015-11-07 02:14:520
26270.850-xandotoaster2015-11-07 02:14:520
26373.600-xandotoaster2015-11-07 02:14:520
26480.650-xandotoaster2015-11-07 02:14:520
27099.925-xandotoaster2015-10-29 02:36:560
27163.675-xandotoaster2015-10-29 02:36:560
272105.200-xandotoaster2015-10-29 02:36:560
273113.125-xandotoaster2015-10-29 02:36:560
27468.075-xandotoaster2015-10-29 02:36:560
28094.200-xandotoaster2015-11-07 02:14:550
28185.525-xandotoaster2015-11-07 02:14:550
28277.425-xandotoaster2015-11-07 02:14:550
283108.575-xandotoaster2015-11-07 02:14:550
28474.875-xandotoaster2015-11-07 02:14:550
29095.175-xandotoaster2015-11-07 02:14:560
29160.650-xandotoaster2015-11-07 02:14:560
29289.350-xandotoaster2015-11-07 02:14:560
29350.775-xandotoaster2015-11-07 02:14:560
29487.150-xandotoaster2015-11-07 02:14:560
30086.500-xandotoaster2015-11-07 02:14:590
30198.700-xandotoaster2015-11-07 02:14:590
302101.425-xandotoaster2015-11-07 02:14:590
303102.950-xandotoaster2015-11-07 02:14:590
30476.600-xandotoaster2015-11-07 02:14:590
310126.700-xandotoaster2015-11-07 02:15:010
31183.375-xandotoaster2015-11-07 02:15:010
312103.125-xandotoaster2015-11-07 02:15:010
313101.350-xandotoaster2015-11-07 02:15:010
314157.625-xandotoaster2015-11-07 02:15:010
32073.325-xandotoaster2015-11-07 02:15:030
32193.600-xandotoaster2015-11-07 02:15:030
32279.925-xandotoaster2015-11-07 02:15:030
323117.950-xandotoaster2015-11-07 02:15:030
32483.750-xandotoaster2015-11-07 02:15:040
33090.800-xandotoaster2015-11-07 02:15:050
33198.325-xandotoaster2015-11-07 02:15:050
33263.900-xandotoaster2015-11-07 02:15:050
333119.225-xandotoaster2015-11-07 02:15:050
33481.850-xandotoaster2015-11-07 02:15:050
34096.775-xandotoaster2015-11-07 02:15:070
34175.350-xandotoaster2015-11-07 02:15:070
34283.975-xandotoaster2015-11-07 02:15:070
34380.925-xandotoaster2015-11-07 02:15:070
34489.900-xandotoaster2015-11-07 02:15:070
350122.950-xandotoaster2015-11-07 02:15:090
35172.050-xandotoaster2015-11-07 02:15:090
35274.675-xandotoaster2015-11-07 02:15:090
35385.975-xandotoaster2015-11-07 02:15:090
35492.250-xandotoaster2015-11-07 02:15:090
360108.275-xandotoaster2018-07-10 02:26:150
361130.075-xandotoaster2015-11-07 02:15:100
36273.575-xandotoaster2015-11-07 02:15:110
36340.125-xandotoaster2015-11-07 02:15:110
364106.850-xandotoaster2015-11-07 02:15:110
37093.525-xandotoaster2015-11-07 02:15:120
37184.450-xandotoaster2015-11-07 02:15:120
37285.850-xandotoaster2015-11-07 02:15:120
37358.350-xandotoaster2015-11-07 02:15:120
374101.000-xandotoaster2015-11-07 02:15:120
380138.575-xandotoaster2015-11-07 02:15:140
38199.400-xandotoaster2015-11-07 02:15:140
382103.975-xandotoaster2015-11-07 02:15:140
38383.250-xandotoaster2015-11-07 02:15:140
38498.300-xandotoaster2015-11-07 02:15:140
39071.125-xandotoaster2015-11-07 02:15:160
39173.600-xandotoaster2015-11-07 02:15:160
392154.7505thxandotoaster2019-07-11 03:51:040
39378.275-xandotoaster2015-11-07 02:15:160
39482.075-xandotoaster2015-11-07 02:15:160
400132.675-xandotoaster2015-11-07 02:15:320
40168.275-xandotoaster2015-11-07 02:15:320
402105.20018th->19thxandotoaster2016-01-29 00:19:080
40388.575-xandotoaster2015-11-07 02:15:320
404123.725-xandotoaster2016-01-29 00:20:470
41064.800-xandotoaster2015-11-07 02:15:340
411148.875-xandotoaster2015-11-07 02:15:340
41296.250-xandotoaster2015-11-07 02:15:340
41381.825-xandotoaster2015-11-07 02:15:340
414136.300-xandotoaster2015-11-07 02:15:340
42085.575-xandotoaster2015-11-07 02:15:350
42194.700-xandotoaster2015-11-07 02:15:350
42279.600-xandotoaster2015-11-07 02:15:350
423107.475-xandotoaster2015-11-07 02:15:350
42469.475-xandotoaster2015-11-07 02:15:350
430128.775-xandotoaster2015-11-07 02:15:370
431120.050-xandotoaster2015-11-07 02:15:370
432120.7502nd->4thxandotoaster2016-07-20 05:33:320
433104.3754thxandotoaster2016-07-26 12:42:310
434121.5756thxandotoaster2016-07-23 03:13:230
44078.500-xandotoaster2015-11-07 02:15:390
44196.350-xandotoaster2015-11-07 02:15:390
44274.800-xandotoaster2015-11-07 02:15:390
44381.850-xandotoaster2015-11-07 02:15:390
444142.175-xandotoaster2015-11-07 02:15:390
45069.250-xandotoaster2015-11-07 02:15:410
45181.725-xandotoaster2015-11-07 02:15:410
452140.175-xandotoaster2015-11-07 02:15:410
45360.325-xandotoaster2015-11-07 02:15:410
45486.225-xandotoaster2015-11-07 02:15:410
460140.250-xandotoaster2015-10-31 02:16:280
46180.150-xandotoaster2015-10-31 02:16:280
46285.625-xandotoaster2015-10-31 02:16:280
463116.90017thxandotoaster2015-10-31 02:16:280
46478.425-xandotoaster2015-10-31 02:16:280
47088.650-xandotoaster2015-11-07 02:15:440
47180.050-xandotoaster2015-11-07 02:15:440
472112.00019th->-xandotoaster2015-11-07 02:15:440
47348.375-xandotoaster2015-11-07 02:15:440
474102.10017th->18thxandotoaster2015-11-07 02:15:440
48079.850-xandotoaster2015-11-07 02:15:460
481106.100-xandotoaster2015-11-07 02:15:460
48286.900-xandotoaster2015-11-07 02:15:460
483209.87516th->17thxandotoaster2016-07-11 01:13:240
48497.325-xandotoaster2015-11-07 02:15:460
49079.475-xandotoaster2015-11-07 02:15:470
49192.650-xandotoaster2015-11-07 02:15:470
49272.250-xandotoaster2015-11-07 02:15:470
49376.275-xandotoaster2015-11-07 02:15:470
49486.775-xandotoaster2015-11-07 02:15:470
500111.025-xandotoaster2015-11-07 02:37:360
501164.125-xandotoaster2015-11-07 02:37:360
502123.900-xandotoaster2015-11-07 02:37:360
503221.750-xandotoaster2015-11-07 02:37:360
504113.275-xandotoaster2015-11-07 02:37:360
510131.925-xandotoaster2015-11-07 02:37:380
511119.225-xandotoaster2015-11-07 02:37:380
51282.075-xandotoaster2015-11-07 02:37:380
51385.225-xandotoaster2015-11-07 02:37:380
514102.925-xandotoaster2015-11-07 02:37:380
520125.325-xandotoaster2015-11-07 02:37:400
521124.750-xandotoaster2015-11-07 02:37:400
522114.350-xandotoaster2015-11-07 02:37:400
523202.800-xandotoaster2015-11-07 02:37:400
524104.375-xandotoaster2015-11-07 02:37:400
530115.02516th->17thxandotoaster2015-11-03 02:59:260
531112.650-xandotoaster2015-11-03 02:59:270
53291.175-xandotoaster2015-11-03 02:59:270
533107.375-xandotoaster2015-11-03 02:59:270
53450.300-xandotoaster2015-11-03 02:59:270
54091.175-xandotoaster2015-11-07 02:16:030
54177.425-xandotoaster2015-11-07 02:16:030
54283.725-xandotoaster2015-11-07 02:16:030
54386.525-xandotoaster2015-11-07 02:16:030
54463.400-xandotoaster2015-11-07 02:16:030
55068.025-xandotoaster2015-11-07 02:16:040
55196.500-xandotoaster2015-11-07 02:16:050
55284.050-xandotoaster2015-11-07 02:16:050
55387.500-xandotoaster2015-11-07 02:16:050
55472.900-xandotoaster2015-11-07 02:16:050
56070.625-xandotoaster2015-11-07 02:16:060
56190.575-xandotoaster2015-11-07 02:16:060
56299.750-xandotoaster2015-11-07 02:16:060
563118.600-xandotoaster2015-11-07 02:16:060
56453.850-xandotoaster2015-11-07 02:16:060
570107.675-xandotoaster2015-11-01 00:26:050
571104.100-xandotoaster2015-11-01 00:26:050
57258.825-xandotoaster2015-11-01 00:26:050
573113.57518th->-xandotoaster2015-11-01 00:26:053
574105.025-xandotoaster2015-11-01 00:26:050
58084.475-xandotoaster2015-11-07 02:16:100
58195.625-xandotoaster2015-11-07 02:16:100
58285.675-xandotoaster2015-11-07 02:16:100
58397.375-xandotoaster2015-11-07 02:16:100
58424.325-xandotoaster2015-11-07 02:16:100
59084.050-xandotoaster2015-11-07 02:16:110
59166.850-xandotoaster2015-11-07 02:16:110
59295.77518thxandotoaster2015-11-07 02:16:110
59357.050-xandotoaster2015-11-07 02:16:110
59479.800-xandotoaster2015-11-07 02:16:110
60080.050-xandotoaster2015-11-07 02:16:130
601108.425-xandotoaster2015-11-07 02:16:130
60293.700-xandotoaster2015-11-07 02:16:130
603132.075-xandotoaster2015-11-07 02:16:130
60465.950-xandotoaster2015-11-07 02:16:130
610100.625-xandotoaster2015-11-07 02:16:290
61186.975-xandotoaster2015-11-07 02:16:290
61293.225-xandotoaster2015-11-07 02:16:290
613131.550-xandotoaster2015-11-07 02:16:290
61493.075-xandotoaster2015-11-07 02:16:290
620118.800-xandotoaster2015-11-07 02:16:310
62180.150-xandotoaster2015-11-07 02:16:310
62291.825-xandotoaster2015-11-07 02:16:310
62383.050-xandotoaster2015-11-07 02:16:310
624109.400-xandotoaster2015-11-07 02:16:310
630106.375-xandotoaster2015-11-07 02:16:330
631156.875-xandotoaster2015-11-07 02:16:330
63285.150-xandotoaster2015-11-07 02:16:330
63382.925-xandotoaster2015-11-07 02:16:330
63485.375-xandotoaster2015-11-07 02:16:330
64077.150-xandotoaster2015-11-07 02:16:340
641144.725-xandotoaster2015-11-07 02:16:340
64277.900-xandotoaster2015-11-07 02:16:340
64390.750-xandotoaster2015-11-07 02:16:340
64483.875-xandotoaster2015-11-07 02:16:340
650115.850-xandotoaster2015-11-07 02:16:360
65180.175-xandotoaster2015-11-07 02:16:360
65291.125-xandotoaster2015-11-07 02:16:360
653101.650-xandotoaster2015-11-07 02:16:360
65483.150-xandotoaster2015-11-07 02:16:360
660138.075-xandotoaster2015-11-07 02:16:370
66180.125-xandotoaster2015-11-07 02:16:370
66281.300-xandotoaster2015-11-07 02:16:370
663100.600-xandotoaster2015-11-07 02:16:370
66469.225-xandotoaster2015-11-07 02:16:370
67076.050-xandotoaster2015-11-07 02:16:390
671155.875-xandotoaster2015-11-07 02:16:390
672190.650-xandotoaster2015-11-07 02:16:390
67384.525-xandotoaster2015-11-07 02:16:390
674121.200-xandotoaster2015-11-07 02:16:390
68076.525-xandotoaster2015-11-07 02:16:400
68188.075-xandotoaster2015-11-07 02:16:400
68280.375-xandotoaster2015-11-07 02:16:400
68388.625-xandotoaster2015-11-07 02:16:400
68460.750-xandotoaster2015-11-07 02:16:400
69080.225-xandotoaster2015-11-07 02:16:420
69178.850-xandotoaster2015-11-07 02:16:420
69279.900-xandotoaster2015-11-07 02:16:420
69373.400-xandotoaster2015-11-07 02:16:420
694158.525-xandotoaster2015-11-07 02:16:420
700107.225-xandotoaster2015-11-07 02:16:440
70184.325-xandotoaster2015-11-07 02:16:440
702111.350-xandotoaster2015-11-07 02:16:440
703157.400-xandotoaster2015-11-07 02:16:440
70482.150-xandotoaster2015-11-07 02:16:440
71095.900-xandotoaster2015-11-07 02:16:460
711183.450-xandotoaster2015-11-07 02:16:460
71298.100-xandotoaster2015-11-07 02:16:460
71378.150-xandotoaster2015-11-07 02:16:460
71486.300-xandotoaster2015-11-07 02:16:460
72080.225-xandotoaster2015-11-07 02:16:480
72180.800-xandotoaster2015-11-07 02:16:480
722114.525-xandotoaster2015-11-07 02:16:480
723150.650-xandotoaster2015-11-07 02:16:480
72486.625-xandotoaster2015-11-07 02:16:480
73085.600-xandotoaster2015-11-07 02:16:490
73196.275-xandotoaster2015-11-07 02:16:490
732140.450-xandotoaster2015-11-07 02:16:490
733101.550-xandotoaster2015-11-07 02:16:490
73486.700-xandotoaster2015-11-07 02:16:490
740148.900-xandotoaster2015-11-07 02:16:500
741103.125-xandotoaster2015-11-07 02:16:500
742183.575-xandotoaster2015-11-07 02:16:500
743104.125-xandotoaster2015-11-07 02:16:500
74474.300-xandotoaster2015-11-07 02:16:500
75097.450-xandotoaster2015-11-07 02:16:520
75197.650-xandotoaster2015-11-07 02:16:520
75296.000-xandotoaster2015-11-07 02:16:520
75396.600-xandotoaster2015-11-07 02:16:520
754105.37513thxandotoaster2015-11-07 02:16:520
76095.000-xandotoaster2015-11-07 02:16:540
761185.975-xandotoaster2015-11-07 02:16:540
762141.375-xandotoaster2015-11-07 02:16:540
76372.475-xandotoaster2015-11-07 02:16:540
76475.575-xandotoaster2015-11-07 02:16:540
77088.500-xandotoaster2015-11-07 02:16:560
77187.300-xandotoaster2015-11-07 02:16:560
772103.350-xandotoaster2015-11-07 02:16:560
773121.975-xandotoaster2015-11-07 02:16:560
77473.725-xandotoaster2015-11-07 02:16:560
780142.900-xandotoaster2015-11-07 02:16:580
781120.000-xandotoaster2015-11-07 02:16:580
78287.800-xandotoaster2015-11-07 02:16:580
78381.275-xandotoaster2015-11-07 02:16:580
78468.100-xandotoaster2015-11-07 02:16:580
790141.95019th->-xandotoaster2015-11-07 02:16:590
79178.500-xandotoaster2015-11-07 02:16:590
79296.875-xandotoaster2015-11-07 02:16:590
793168.050-xandotoaster2015-11-07 02:16:590
79484.02519thxandotoaster2015-11-07 02:16:590
80090.150-xandotoaster2015-11-08 02:51:520
801109.300-xandotoaster2015-11-08 02:51:520
802147.350-xandotoaster2015-11-08 02:51:520
803125.775-xandotoaster2015-11-08 02:51:520
804176.97518thxandotoaster2015-11-08 02:51:520
810131.225-xandotoaster2015-11-08 02:51:560
81174.325-xandotoaster2015-11-08 02:51:560
812131.675-xandotoaster2015-11-08 02:51:560
81397.450-xandotoaster2015-11-08 02:51:560
814113.52516th->17thxandotoaster2015-11-08 02:51:560
820132.875-xandotoaster2015-11-08 02:51:570
821100.250-xandotoaster2015-11-08 02:51:580
822134.75018th->19thxandotoaster2015-11-08 02:51:580
823136.10019thxandotoaster2015-11-08 02:51:580
824112.07518thxandotoaster2015-11-08 02:51:580
830152.600-xandotoaster2015-11-08 02:52:000
831106.150-xandotoaster2015-11-08 02:52:000
832135.65013thxandotoaster2015-11-08 02:52:000
83320.650-xandotoaster2015-11-08 02:52:000
83477.925-xandotoaster2015-11-08 02:52:000
84071.87519th->-xandotoaster2015-11-08 02:52:010
841142.700-xandotoaster2015-11-08 02:52:010
84290.575-xandotoaster2015-11-08 02:52:010
843107.275-xandotoaster2015-11-08 02:52:010
844130.950-xandotoaster2015-11-08 02:52:010
850114.400-xandotoaster2015-11-08 02:52:030
851108.275-xandotoaster2015-11-08 02:52:030
85294.375-xandotoaster2015-11-08 02:52:030
853115.95017th->18thxandotoaster2015-11-08 02:52:030
854120.025-xandotoaster2015-11-08 02:52:030
86099.875-xandotoaster2015-11-08 02:52:050
861126.350-xandotoaster2015-11-08 02:52:050
862108.175-xandotoaster2015-11-08 02:52:050
86399.975-xandotoaster2015-11-08 02:52:050
86477.325-xandotoaster2015-11-08 02:52:050
870102.200-xandotoaster2015-11-08 02:52:070
871122.800-xandotoaster2015-11-08 02:52:070
872104.375-xandotoaster2015-11-08 02:52:070
873140.57516thxandotoaster2015-11-08 02:52:070
874120.000-xandotoaster2015-11-08 02:52:070
88093.400-xandotoaster2015-11-08 02:52:090
881109.875-xandotoaster2015-11-08 02:52:090
88295.7758th->9thxandotoaster2016-01-29 01:26:540
883157.250-xandotoaster2015-11-08 02:52:090
884118.800-xandotoaster2015-11-08 02:52:090
89099.350-xandotoaster2015-11-08 02:52:110
891104.750-xandotoaster2015-11-08 02:52:110
892160.800-xandotoaster2015-11-08 02:52:110
89350.02519th->-xandotoaster2015-11-08 02:52:110
89445.750-xandotoaster2015-11-08 02:52:110
900117.300-xandotoaster2015-11-09 21:55:040
901102.850-xandotoaster2015-11-09 21:55:040
902175.875-xandotoaster2015-11-09 21:55:040
903142.275-xandotoaster2015-11-09 21:55:040
904142.90017th->-xandotoaster2015-11-09 21:55:040
910113.400-xandotoaster2018-08-18 06:56:240
911115.850-xandotoaster2015-11-09 21:55:070
912128.500-xandotoaster2015-11-09 21:55:070
913191.150-xandotoaster2015-11-09 21:55:070
91486.825-xandotoaster2015-11-09 21:55:070
920124.37518thxandotoaster2015-11-09 21:55:100
921140.075-xandotoaster2015-11-09 21:55:100
922109.550-xandotoaster2015-11-09 21:55:100
923109.825-xandotoaster2015-11-09 21:55:100
924105.925-xandotoaster2015-11-09 21:55:100
930141.675-xandotoaster2015-11-09 21:55:120
931152.575-xandotoaster2015-11-09 21:55:120
93283.500-xandotoaster2015-11-09 21:55:120
933111.750-xandotoaster2015-11-09 21:55:120
93476.375-xandotoaster2015-11-09 21:55:120
94079.275-xandotoaster2015-11-09 21:55:140
941144.125-xandotoaster2015-11-09 21:55:150
942119.150-xandotoaster2015-11-09 21:55:150
943185.425-xandotoaster2015-11-09 21:55:150
944122.87514th->15thxandotoaster2015-11-09 21:55:150
950116.525-xandotoaster2015-11-10 00:32:530
951108.325-xandotoaster2015-11-10 00:32:530
95292.950-xandotoaster2015-11-10 00:32:530
953120.750-xandotoaster2015-11-10 00:32:530
95493.250-xandotoaster2015-11-10 00:32:530
960109.950-xandotoaster2015-11-10 00:07:110
96172.450-xandotoaster2015-11-10 00:07:110
962159.40018th->19thxandotoaster2015-11-10 00:07:110
96388.075-xandotoaster2015-11-10 00:07:110
964104.12515th->16thxandotoaster2015-11-10 00:07:111
97081.250-xandotoaster2015-11-10 00:32:570
97180.400-xandotoaster2015-11-10 00:32:570
972107.775-xandotoaster2015-11-10 00:32:570
97383.150-xandotoaster2015-11-10 00:32:570
974156.85017th->18thxandotoaster2015-11-10 00:32:570
980114.050-xandotoaster2015-11-10 00:32:580
98159.075-xandotoaster2015-11-10 00:32:580
982133.500-xandotoaster2015-11-10 00:32:580
983104.375-xandotoaster2015-11-10 00:32:580
984118.950-xandotoaster2015-11-10 00:32:580
99096.900-xandotoaster2015-11-10 01:16:360
991137.30019th->-xandotoaster2015-11-10 01:16:360
99264.475-xandotoaster2015-11-10 01:16:360
993140.975-xandotoaster2015-11-10 01:16:360
99492.87516thxandotoaster2015-11-10 01:16:360

Episode 0-99 submitted levels: 500
Episode 100-199 submitted levels: 0
Total submitted level: 500
Episode 0-99 Top 20 count: 30
Episode 100-199 Top 20 count: 0
Top 20 count: 30
* count: 1
0th count: 0
= count: 1
*= count: 0
Episode 0-99 total score: 51253.050 (14:14:13.050)
Episode 100-199 total score: 0.000 (00:00:00.000)
Total level score: 51253.050 (14:14:13.050)
Total View Count: 7