NReality 7.2 has some new features.


KazukoKodo 's lv scores | KazukoKodo 's ep scores | KazukoKodo 's numa scores

Level Scores for KazukoKodo:
EpisodeLevelScoreRankNameTimeViews
84096.7009th->15thKazukoKodo2009-10-27 06:14:440
841154.0259th->-KazukoKodo2009-10-27 06:14:440
84295.32510th->-KazukoKodo2009-10-27 06:14:440
843111.82510th->-KazukoKodo2009-10-27 06:14:440
844146.1756th->17thKazukoKodo2009-10-27 06:14:440
105092.67512th->-KazukoKodo2010-06-04 15:44:150
1051131.3754th->18thKazukoKodo2010-06-04 16:12:442
1052164.07512th->-KazukoKodo2010-06-04 16:20:270
105395.0004th->10thKazukoKodo2010-06-04 16:28:271
1054118.05013th->-KazukoKodo2010-06-04 15:44:150
1060162.9009th->-KazukoKodo2010-06-15 14:28:520
106189.10015th->-KazukoKodo2010-06-15 14:28:520
106240.525-KazukoKodo2010-06-15 14:28:520
1063104.8254th->7thKazukoKodo2010-06-15 14:28:520
106460.875-KazukoKodo2010-06-15 14:28:520
107094.00011th->-KazukoKodo2010-06-15 13:05:570
107169.3253rd->13thKazukoKodo2010-06-15 13:17:160
1072125.1505th->15thKazukoKodo2010-06-15 13:05:571
107396.9258th->19thKazukoKodo2010-06-15 13:05:572
1074147.3254th->15thKazukoKodo2010-06-15 13:08:323
108076.8503rd->16thKazukoKodo2010-06-15 13:18:090
108197.47510th->-KazukoKodo2010-06-15 13:18:095
108270.37511th->-KazukoKodo2010-06-15 13:18:090
1083110.67511th->-KazukoKodo2010-06-15 13:29:360
108493.1000th->*6thKazukoKodo2010-06-15 13:29:361
109091.05012th->-KazukoKodo2010-05-23 14:23:520
109190.6006th->-KazukoKodo2010-05-23 14:23:520
109292.67514th->-KazukoKodo2010-05-23 14:23:521
109379.2502nd->12thKazukoKodo2010-05-23 14:23:520
1094163.8759th->-KazukoKodo2010-05-23 14:23:521
1140114.525-KazukoKodo2009-09-29 02:24:260
114177.350-KazukoKodo2009-09-29 02:24:260
114260.12517th->-KazukoKodo2009-09-29 02:24:260
1143106.4752nd->14thKazukoKodo2009-09-29 02:24:260
114494.20013th->-KazukoKodo2009-09-29 02:24:260
1200158.87510th->-KazukoKodo2009-10-02 00:48:130
1201142.0757th->-KazukoKodo2009-10-02 00:48:130
1202123.475-KazukoKodo2009-10-02 00:48:130
1203123.475-KazukoKodo2009-10-02 00:48:130
1204134.9758th->-KazukoKodo2009-10-02 00:48:130
123093.1253rd->17thKazukoKodo2009-10-22 06:57:171
1231113.1257th->-KazukoKodo2009-10-22 06:57:170
1232114.3505th->16thKazukoKodo2009-10-22 06:57:170
1233140.50010th->-KazukoKodo2009-10-22 06:34:150
123498.1255th->18thKazukoKodo2009-10-22 06:57:178
124094.40010th->-KazukoKodo2010-05-20 12:49:591
1241126.4758th->17thKazukoKodo2010-05-20 12:49:590
124299.35012th->-KazukoKodo2010-05-20 12:49:590
1243135.7505th->-KazukoKodo2010-05-20 13:47:350
1244106.1007th->15thKazukoKodo2010-05-20 13:47:351
1260108.4755th->17thKazukoKodo2010-05-20 13:58:501
1261101.900-KazukoKodo2010-05-20 13:58:500
1262105.975-KazukoKodo2010-05-20 13:58:500
126369.00017th->-KazukoKodo2010-05-20 13:58:500
126492.650-KazukoKodo2010-05-20 13:58:500
128092.725-KazukoKodo2010-05-31 14:56:360
1281104.325-KazukoKodo2010-05-31 14:56:360
128280.9008th->18thKazukoKodo2010-05-31 14:56:361
1283112.87513th->-KazukoKodo2010-05-31 14:56:360
128479.85014th->-KazukoKodo2010-05-31 14:56:360
1290103.95018th->-KazukoKodo2010-05-31 14:59:340
129184.4003rd->12thKazukoKodo2010-05-31 14:59:348
1292141.85013th->-KazukoKodo2010-05-31 15:05:040
1293100.65011th->-KazukoKodo2010-05-31 15:05:042
1294102.4252nd->8thKazukoKodo2009-06-10 17:16:361
131098.77515th->-KazukoKodo2009-11-07 01:59:020
1311122.57516th->-KazukoKodo2009-11-07 01:59:020
1312116.9759th->-KazukoKodo2009-11-07 01:59:022
1313104.72512th->-KazukoKodo2009-11-07 01:43:531
1314126.8255th->-KazukoKodo2009-11-07 02:01:300
1320126.050-KazukoKodo2009-11-07 02:19:270
132188.575-KazukoKodo2009-07-09 03:27:110
1322167.5506th->-KazukoKodo2009-07-09 03:27:110
132385.92518th->-KazukoKodo2009-11-07 02:19:270
1324138.9009th->-KazukoKodo2009-11-07 02:20:551
139089.925-KazukoKodo2010-05-23 01:17:380
139194.725-KazukoKodo2010-05-23 01:17:380
1392284.4257th->17thKazukoKodo2010-06-16 10:05:010
139390.82510th->-KazukoKodo2010-05-23 01:17:380
1394128.40011th->-KazukoKodo2010-05-23 01:17:380
140089.6258th->17thKazukoKodo2009-11-07 02:33:191
1401108.7753rd->14thKazukoKodo2009-11-07 03:08:2314
1402116.4504th->10thKazukoKodo2009-11-07 03:59:101
1403118.8002nd->5thKazukoKodo2009-11-07 04:40:020
140490.50014th->-KazukoKodo2009-11-07 02:33:190
143089.200-KazukoKodo2011-08-04 03:22:310
1431102.6009th->17thKazukoKodo2011-08-04 03:22:310
143282.47514th->-KazukoKodo2011-08-04 03:22:310
1433129.750-KazukoKodo2011-08-04 03:22:310
1434119.000-KazukoKodo2011-08-04 03:22:310
1470133.4503rd->16thKazukoKodo2009-09-25 00:14:311
147196.4006th->-KazukoKodo2009-09-25 00:14:311
1472102.5252nd->10thKazukoKodo2009-09-25 00:14:311
1473121.7253rd->14thKazukoKodo2009-09-25 00:14:310
1474137.6003rd->9thKazukoKodo2009-09-25 00:14:312
1490102.8258th->-KazukoKodo2010-05-25 09:19:230
149196.2251st->6thKazukoKodo2010-05-25 09:36:480
149262.650-KazukoKodo2010-05-25 09:19:230
1493109.6007th->18thKazukoKodo2010-05-25 09:44:150
1494103.325-KazukoKodo2010-05-25 09:19:230
1530120.5253rd->15thKazukoKodo2009-06-10 16:54:260
153175.350-KazukoKodo2009-06-10 16:54:260
153282.600-KazukoKodo2009-06-10 16:54:260
153378.8258th->-KazukoKodo2009-06-10 16:54:261
153498.150-KazukoKodo2009-06-10 16:54:260
1540101.02510th->-KazukoKodo2010-06-07 14:40:391
154179.87518th->-KazukoKodo2010-06-07 14:40:390
154299.95014th->-KazukoKodo2010-06-07 14:40:391
1543130.4008th->-KazukoKodo2010-06-07 14:48:580
1544107.3006th->-KazukoKodo2009-06-10 16:30:290
1560106.225-KazukoKodo2010-06-10 14:03:550
1561110.1507th->16thKazukoKodo2010-06-10 14:03:551
156278.550-KazukoKodo2010-06-10 14:03:550
156388.775-KazukoKodo2010-06-10 14:03:550
156481.525-KazukoKodo2010-06-10 14:03:550
1570120.82513th->-KazukoKodo2009-09-02 05:55:340
1571124.5257th->18thKazukoKodo2009-09-02 05:55:340
1572102.4253rd->19thKazukoKodo2009-09-02 05:55:340
157376.5756th->-KazukoKodo2009-09-02 05:55:341
157485.52515th->-KazukoKodo2009-09-02 05:55:340
158093.4757th->-KazukoKodo2009-09-02 05:54:583
158172.4008th->-KazukoKodo2009-09-02 05:54:580
158288.575-KazukoKodo2009-09-02 05:54:580
158374.675-KazukoKodo2009-09-02 05:54:580
158480.55014th->-KazukoKodo2009-09-02 05:54:580
159095.2008th->17thKazukoKodo2011-04-26 04:41:000
159198.97510th->17thKazukoKodo2011-04-26 04:34:490
1592108.8254th->10thKazukoKodo2011-04-26 04:34:490
159373.925-KazukoKodo2011-04-26 04:34:490
1594122.1503rd->5thKazukoKodo2011-04-26 04:34:493
163092.200-KazukoKodo2010-06-01 03:05:360
1631182.6506th->15thKazukoKodo2010-06-01 03:05:360
1632103.55016th->-KazukoKodo2010-06-01 03:05:370
1633144.77511th->16thKazukoKodo2010-06-01 03:05:370
1634101.4007th->11thKazukoKodo2010-06-01 03:05:370
1640107.1006th->14thKazukoKodo2010-06-01 03:15:241
164185.1008th->-KazukoKodo2010-06-01 03:24:380
1642123.6004th->-KazukoKodo2009-10-21 00:18:200
1643148.5002nd->12thKazukoKodo2009-10-21 00:18:200
1644195.7257th->-KazukoKodo2009-10-21 00:36:420
1650150.7005th->16thKazukoKodo2009-10-21 00:48:010
1651105.9506th->-KazukoKodo2009-10-21 00:50:551
1652122.90015th->-KazukoKodo2009-10-21 00:48:010
1653145.42510th->-KazukoKodo2009-10-21 00:57:540
165477.125-KazukoKodo2009-10-21 00:48:010
1660152.3250th->*10thKazukoKodo2009-10-21 01:56:404
1661136.12516th->-KazukoKodo2009-10-21 01:56:400
1662105.725-KazukoKodo2009-10-21 01:56:400
1663123.9007th->-KazukoKodo2009-10-21 01:56:400
1664155.2008th->-KazukoKodo2009-10-21 01:56:400
1670146.3754th->14thKazukoKodo2009-10-22 04:05:580
167186.725-KazukoKodo2009-10-22 03:25:170
167299.92510th->-KazukoKodo2009-10-22 03:25:170
1673120.1504th->10thKazukoKodo2009-10-22 03:25:170
1674161.7005th->9thKazukoKodo2009-10-22 03:45:310
1690105.0004th->10thKazukoKodo2009-10-22 05:30:580
169198.9253rd->11thKazukoKodo2010-05-25 05:02:020
1692111.2256th->17thKazukoKodo2010-05-25 05:30:190
1693100.125-KazukoKodo2010-05-25 05:30:190
1694126.5753rd->14thKazukoKodo2010-05-25 05:30:191
173094.45012th->-KazukoKodo2010-06-10 13:50:391
1731135.90010th->-KazukoKodo2010-06-10 13:50:390
173278.000-KazukoKodo2010-06-10 13:50:390
1733100.750-KazukoKodo2010-06-10 13:50:390
1734335.17512th->-KazukoKodo2010-06-10 13:50:390
174054.250-KazukoKodo2009-06-27 00:08:440
1741131.050-KazukoKodo2009-06-27 00:08:440
174285.25018th->-KazukoKodo2009-06-27 00:08:440
1743111.8504th->-KazukoKodo2009-06-27 00:08:440
174471.700-KazukoKodo2009-06-27 00:08:440
1760109.0755th->12thKazukoKodo2010-06-10 12:36:140
1761105.55018th->-KazukoKodo2010-06-07 14:21:210
176294.7503rd->8thKazukoKodo2010-06-07 14:21:213
1763111.05018th->-KazukoKodo2010-06-07 14:21:210
1764154.50010th->17thKazukoKodo2010-06-07 14:21:210
1770113.3009th->-KazukoKodo2010-06-10 13:15:190
1771143.4506th->19thKazukoKodo2010-06-10 13:15:191
1772134.0752nd->9thKazukoKodo2010-06-10 13:15:191
1773108.2259th->-KazukoKodo2010-06-10 13:15:190
1774122.0004th->9thKazukoKodo2010-06-10 13:15:191
1780108.3008th->-KazukoKodo2010-06-07 01:32:051
1781122.7253rd->-KazukoKodo2009-06-25 23:08:461
1782138.60012th->-KazukoKodo2010-06-07 01:32:051
1783128.0003rd->10thKazukoKodo2010-06-07 01:32:051
178491.70011th->-KazukoKodo2010-06-07 01:32:051
1790117.0253rd->8thKazukoKodo2010-05-25 04:34:520
179196.075-KazukoKodo2009-06-26 04:31:540
179293.6007th->-KazukoKodo2009-06-26 04:31:541
179394.60011th->-KazukoKodo2010-05-25 04:34:520
1794147.4005th->19thKazukoKodo2009-06-26 04:31:543
1800145.6259th->-KazukoKodo2010-06-04 14:26:230
1801137.8005th->15thKazukoKodo2010-06-04 14:42:130
1802103.52511th->-KazukoKodo2010-06-04 14:26:233
1803115.57512th->-KazukoKodo2010-06-04 14:42:130
1804105.2506th->18thKazukoKodo2010-06-04 14:26:230
1810148.350-KazukoKodo2010-06-04 15:25:500
1811179.875-KazukoKodo2010-06-04 15:25:500
1812108.7756th->-KazukoKodo2010-06-04 15:25:500
181352.250-KazukoKodo2010-06-04 15:25:500
1814197.8255th->18thKazukoKodo2010-06-04 15:25:500
182091.700-KazukoKodo2010-05-30 10:06:180
182176.10011th->19thKazukoKodo2010-10-21 22:41:305
1822103.67517th->-KazukoKodo2010-05-30 10:06:180
1823133.22513th->-KazukoKodo2010-05-30 10:06:180
1824107.30010th->-KazukoKodo2010-05-30 10:06:181
186060.05010th->-KazukoKodo2009-06-25 00:04:070
186145.92518th->-KazukoKodo2009-06-25 00:04:070
186285.17511th->-KazukoKodo2009-06-25 00:04:070
1863105.7257th->-KazukoKodo2009-06-25 00:04:070
1864115.6502nd->16thKazukoKodo2009-06-25 00:42:391
187098.07517th->-KazukoKodo2009-06-25 00:01:540
1871109.22511th->-KazukoKodo2009-06-25 00:01:540
187298.17513th->-KazukoKodo2009-06-25 00:01:540
187384.500-KazukoKodo2009-06-25 00:01:540
187473.20014th->-KazukoKodo2009-06-25 00:01:540
1880109.0754th->18thKazukoKodo2009-06-25 23:02:151
188183.325-KazukoKodo2009-06-25 22:57:350
188280.85019th->-KazukoKodo2009-06-25 22:57:350
188383.22519th->-KazukoKodo2009-06-25 22:57:350
188433.0505th->-KazukoKodo2009-06-25 22:57:351
189084.90010th->-KazukoKodo2009-06-25 22:22:490
189145.150-KazukoKodo2009-06-25 22:22:490
1892100.12518th->-KazukoKodo2009-06-25 22:22:490
189392.5505th->-KazukoKodo2009-06-25 22:22:491
189463.67514th->-KazukoKodo2009-06-25 22:22:490
190069.350-KazukoKodo2010-05-20 14:52:560
1901165.40012th->-KazukoKodo2010-05-20 14:52:560
1902112.3756th->14thKazukoKodo2010-05-20 15:17:361
190381.825-KazukoKodo2010-05-20 14:52:560
190469.325-KazukoKodo2010-05-20 14:52:560
194087.97514th->-KazukoKodo2010-11-28 08:42:570
1941102.4507th->18thKazukoKodo2010-11-28 08:42:570
194288.300-KazukoKodo2010-11-28 08:28:290
194398.9756th->15thKazukoKodo2010-11-28 08:28:298
1944174.0504th->11thKazukoKodo2010-11-28 08:28:290
1960109.2508th->13thKazukoKodo2010-06-01 02:32:260
1961146.8754th->11thKazukoKodo2010-06-01 02:32:260
196299.8008th->17thKazukoKodo2010-06-01 02:34:572
1963123.8509th->-KazukoKodo2010-06-01 02:32:260
1964102.55010th->-KazukoKodo2010-06-01 02:32:260
1970104.20014th->-KazukoKodo2009-09-03 01:08:540
197196.8506th->-KazukoKodo2009-09-03 01:08:541
197295.17510th->-KazukoKodo2009-09-03 01:08:540
197392.025-KazukoKodo2009-09-03 01:08:540
197493.5252nd->7thKazukoKodo2009-09-03 01:31:555
198092.425-KazukoKodo2010-05-29 16:21:140
198155.1509th->17thKazukoKodo2010-05-29 16:21:140
198293.72517th->-KazukoKodo2010-05-29 16:21:140
1983128.3006th->16thKazukoKodo2010-05-29 16:21:142
198460.450-KazukoKodo2010-05-29 16:21:140

Episode 0-99 submitted levels: 5
Episode 100-199 submitted levels: 245
Total submitted level: 250
Episode 0-99 Top 20 count: 2
Episode 100-199 Top 20 count: 79
Top 20 count: 81
* count: 2
0th count: 0
= count: 0
*= count: 0
Episode 0-99 total score: 604.050 (00:10:04.050)
Episode 100-199 total score: 26385.100 (07:19:45.100)
Total level score: 26989.150 (07:29:49.150)
Total View Count: 132